Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο δρόμο για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γενικά

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την πρώτη παγκόσμια συμφωνία για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια διαδρομή για τα επόμενα 15 χρόνια. Στο επίκεντρο της είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDG’s), ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Οι στόχοι αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας: oικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αυτές που αφορούν στη διακυβέρνηση και προσδιορίζουν με σαφήνεια τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Ταυτόχρονα, μας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει μαζί να εργαστούμε για να δώσουμε λύσεις σε κάθε έναν από τους 17 στόχους.

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως πρωτοπόρο πανεπιστήμιο σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την καθημερινή του λειτουργία παράγει έργο που σχετίζεται και απαντά σε αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο, συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης και αναλαμβάνουμε δράση για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Βάζουμε στο επίκεντρο της δράσης μας τη μέριμνα, όχι μόνο της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών, ενεργοποιούμε εντός και εκτός της κοινότητας μας το δημόσιο διάλογο για τους 17 SDG’s και αναλαμβάνουμε οριζόντιες πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής – στο Πανεπιστήμιο και την κοινωνία.

Επιτροπή για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Πανεπιστήμιο δημιούργησε υβριδική επιτροπή αποτελούμενη από ακαδημαικό και διοικητικό προσωπικό για συντονισμό και διαχείριση των ενεργειών για τους στόχους.

Στοιχεία προόδου

Το Πανεπιστήμιο θα ενημερώνει για τις δράσεις που αναπτύσσονται και τα στοιχεία προόδου σε σχέση με τους 17SDG’s, μέσω της έκδοσης ενημερωτικού δελτίου και αυτής της ιστοσελίδας.