ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

2019

Προσφορά του Πανεπιστημίου

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όλοι οι  φοιτητές που είναι πολίτες κρατών Ε.Ε. δεν καταβάλλουν δίδακτρα σε προγράμματα πτυχίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς νέους για σπουδές. Επίσης, το ΤΕΠΑΚ στηρίζει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές-κοινωνικές δυσκολίες έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν αλλά και να απολαύσουν τη φοιτητική τους ζωή. Τα μέσα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, με σκοπό την εκμηδένιση της φτώχειας και την προσφορά ευκαιριών σε φοιτητές με οικονομικές δυσχέρειες για σπουδές, είναι τα ακόλουθα:

 • Οικονομικά Βοηθήματα (χρήματα ή/και κουπόνια τροφίμων)
 • Δωρεάν ημερήσιο γεύμα σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη Λεμεσού
 • Ευκαιρίες απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο
 • Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές
 • Δυνατότητα διαμονής σε εστίες με μικρότερη καταβολή ενοικίου
 • Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση
 • Φοιτητικές χορηγίες και επιδόματα από την Κρατική φοιτητική μέριμνα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από την Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΕΠΑΚ. Η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και καλύπτει έξοδα διαβίωσης, ενοικίων, εξοπλισμού, αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων νομικών και ιατρικών εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ClimateKIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την ChrysalisLEAP, είναι εταίροι του Climate-KIC Cyprus, που σκοπό έχουν να κάνουν την χώρα κόμβο καινοτομίας. Πηγάζουν πολλές δραστηριότητες, μέσα από αυτήν την συνεργασία, όπως η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματικών βοηθειών σε τοπικές start-up επιχειρήσεις. Δυο αντιπροσωπευτικά προγράμματα αυτά είναι το Entrepreneurship και το The Journey.

MiHUB

Το MiHUB είναι Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ) και σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδράμουν στην παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες σε όλη την Κύπρο, προσφέροντας προστασία, ασφάλεια, ενημέρωση καθώς και υποστήριξη. Έμπειροι επαγγελματίες παρέχουν συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγοντας τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

2020

Προσφορά του Πανεπιστημίου                                                        

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όλοι οι  φοιτητές που είναι πολίτες κρατών Ε.Ε. δεν καταβάλλουν δίδακτρα σε προγράμματα πτυχίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς νέους για σπουδές. Επίσης, το ΤΕΠΑΚ στηρίζει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές-κοινωνικές δυσκολίες έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν αλλά και να απολαύσουν τη φοιτητική τους ζωή. Τα μέσα που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, με σκοπό την εκμηδένιση της φτώχειας και την προσφορά ευκαιριών σε φοιτητές με οικονομικές δυσχέρειες για σπουδές, είναι τα ακόλουθα:

 • Οικονομικά Βοηθήματα (χρήματα ή/και κουπόνια τροφίμων)
 • Δωρεάν ημερήσιο γεύμα σε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη Λεμεσού
 • Ευκαιρίες απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο
 • Υποτροφίες υπό μορφή απαλλαγής διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές
 • Δυνατότητα διαμονής σε εστίες με μικρότερη καταβολή ενοικίου
 • Παροχή επιδόματος ενοικίου για στέγαση
 • Φοιτητικές χορηγίες και επιδόματα από την Κρατική φοιτητική μέριμνα
 • Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης για στήριξη και βοήθεια σε κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία.
 • Κάρτες λεωφορείων σε πολύ χαμηλό κόστος
 • Μέσω του μαθήματος «Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων», προσφέρονται τρόποι διαχείρισης των οικονομικών του κάθε φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από την Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΕΠΑΚ. Η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και καλύπτει έξοδα διαβίωσης, ενοικίων, εξοπλισμού, αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων νομικών και ιατρικών εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Climate-KIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την ChrysalisLEAP, είναι εταίροι του Climate-KIC Cyprus, που σκοπό έχουν να κάνουν την χώρα κόμβο καινοτομίας. Πηγάζουν πολλές δραστηριότητες μέσα από αυτήν την συνεργασία όπως η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματικών βοηθειών σε τοπικές start-up επιχειρήσεις. Δυο αντιπροσωπευτικά προγράμματα αυτά είναι το Entrepreneurship και το The Journey.

MiHUB

Το MiHUB είναι Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ) και σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδράμουν στην παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες σε όλη την Κύπρο, προσφέροντας προστασία, ασφάλεια, ενημέρωση καθώς και υποστήριξη. Έμπειροι επαγγελματίες παρέχουν συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και προάγοντας τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας