ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

2019

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως δημόσιος οργανισμός προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους χώρους του εκτός από κάποιες περιπτώσεις κρατήσεις χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Νομοθεσία και την Κράτηση αιθουσών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας.

Ελεύθερη Πρόσβαση στο ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ ως δημόσιο Πανεπιστήμιο παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους εξωτερικούς και πράσινους χώρους του, σε εκθέσεις που διενεργούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου καθώς ελεύθερη πρόσβαση υπάρχει και στις βιβλιοθήκες του: 1) Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού και 2) Βιβλιοθήκη “Βασίλης Μιχαηλίδης”.

DHRL – Digital Heritage Research Lab

To Digital Heritage Research Lab ιδρύθηκε το 2013 από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. Το εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην έρευνα για την ψηφιοποίηση, την αρχειοθέτηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, απτών και άυλων υπολειμμάτων του πολιτιστικού μας παρελθόντος. Σκοπό έχει να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά, την γλώσσα και τις παραδόσεις του παρελθόντος και να τα μεταλαμπαδεύσει στους νέους.

Βιώσιμη Κοινωνία και ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσπαθεί να δημιουργήσει μια βιώσιμη κοινωνία στο Κέντρο της Λεμεσού προχωρώντας σε ουσιαστικές πράξεις. Αρχικά προτείνει την χρήση ποδηλάτου ή με τα πόδια πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο των εργαζομένων και φοιτητών που διαμένουν στο Κέντρο της Λεμεσού. Επιπλέον, υπάρχει νέα προς υλοποίηση συνεργασία με την εταιρία ενοικίασης ποδηλάτων Νextbike, η οποία θα διαθέτει σε όλα τα Πανεπιστημιακά μέλη δωρεάν χρήση ποδηλάτων για την πρόσβαση τους στο Πανεπιστήμιο και μεταξύ των χώρων του. Τέλος, άλλες πράξεις οι οποίες προάγουν μια κοινωνία και ένα Πανεπιστήμιο πιο βιώσιμα είναι η παροχή κατοικιών σε προσιτές τιμές για την διαμονή φοιτητών καθώς και η δυνατότητα χρήσης VPN σε περίπτωση εργασίας εξ αποστάσεως.

Κτήρια του ΤΕΠΑΚ

Όλα τα κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται χρησιμοποιούν τα απαραίτητα πρότυπα που συμβάλουν στην αειφορία αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

2020

Πρόσβαση σε χώρους του Πανεπιστημίου

Δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιος οργανισμός, η πρόσβαση σε όλα τα κτίριά του είναι δωρεάν. Η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο για κράτηση χώρου για εκδήλωση μόνο από τον διοργανωτή.

Αναλόγως διαθεσιμότητας, οι αίθουσες/υποδομές του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται για συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας και πολιτιστικά γεγονότα, που πραγματοποιούνται είτε από οντότητες του Πανεπιστημίου είτε από συνεργαζόμενους φορείς και άλλα κοινωνικά σύνολα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό για τη στήριξη των εκδηλώσεων αυτών.

Λόγω της αυξανόμενη ζήτηση για τους χώρους/αίθουσες του Πανεπιστημίου, έχει διαμορφωθεί πολιτική διαχείρισης και χρέωσης των χώρων/αιθουσών του Πανεπιστημίου (εδώ).

Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστήμιο ως δημόσιος φορέας παρέχει δημόσια πρόσβαση στις βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες: «Βασίλης Μιχαηλίδης» και η «Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη».

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση και υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενισχύοντας την επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η βιβλιοθήκη συμμετέχει ενεργά στην αποστολή του Πανεπιστημίου για την παροχή εκπαίδευσης και Έρευνας υψηλού επιπέδου σε σημαντικούς τομείς. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην καταγεγραμμένη γνώση, με την πραγματοποίηση σεμιναρίων καθώς και με την εξασφάλιση και οργάνωση αξιόλογης πηγής πληροφόρησης για την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων από τους χρήστες-μέλη του.

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι Τρίωρο, εβδομαδιαίο μάθημα, τεσσάρων πιστωτικών μονάδων, υποχρεωτικό. Απευθύνεται σε ερασμικούς και ξένους φοιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στην Κύπρο. Πρώτιστος στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. Στο επίπεδο αυτό, οι περιστάσεις επικοινωνίας καθορίζονται από τις εμπειρίες των ίδιων των φοιτητών που αφορούν κυρίως την προσωπική τους ζωή, τον ελεύθερο τους χρόνο κλπ. Mπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ελληνόφωνους κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και στην αυτόνομη μάθηση των φοιτητών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών (Computer Assisted Language Learning) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν πλήρως γλωσσικές και άλλες δεξιότητες. Με το πέρας του προγράμματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν καλύψει αρκετές από τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Έργα για την καταγραφή και τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Το εργαστήριο ψηφιακής Κληρονομιάς ιδρύθηκε το 2013 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην έρευνα για την ψηφιοποίηση, την αρχειοθέτηση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικών και άυλων υπολειμμάτων του πολιτιστικού μας παρελθόντος.

Οι ερευνητές επιστήμονες και οι διδακτορικοί φοιτητές που απασχολούνται στο εργαστήριο συμμετέχουν σε συνεργατική έρευνα με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για να διερευνήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, την αποτελεσματικότητά τους και τη χρησιμότητά τους για να φέρουν πληροφορίες πολιτιστικής κληρονομιάς στους τελικούς χρήστες, εμπόδια και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το εργαστήριο συνεργάζεται με ένα δίκτυο περισσότερων από 150 βασικών συνεργατών από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και βιομηχανικό τομέα που εργάζονται για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και εφαρμογών.

Η DHRLab φιλοξενεί τις μοναδικές καρέκλες της UNESCO και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA) για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Έχει επιτύχει γρήγορα παγκόσμιο φάσμα συνεργατικών ερευνητικών έργων και έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο ευρύ ερευνητικό δίκτυο και μια ατζέντα με μεγάλες δυνατότητες για μελλοντικές δραστηριότητες (όπως το Μανιφέστο H2020ViMM, ο χάρτης πορείας και το σχέδιο δράσης). Μερικά από τα τελευταία επιτεύγματά μας στο εργαστήριο είναι σημαντικά με μοναδικά διεθνή βραβεία όπως το βραβείο καλύτερης καινοτομίας της ΕΕ στην έκθεση Ευρωπαίων καινοτόμων στην πολιτιστική κληρονομιά, Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής REA: 10 χρόνια υποστήριξη της αριστείας στα έργα της επιστήμης/REA που αλλάζουν τη ζωή και τεχνολογίες καταγραφής και Ψηφιοποίησης ραντάρ καινοτομίας στην πολιτιστική κληρονομιά.

Ανάληψη δράσεων για την προώθηση πιο βιώσιμων μετακινήσεων

Έκπτωση στο πρόγραμμα κοινής χρήσης ποδηλάτων (Nextbike) και αστικά λεωφορεία γύρω από την πανεπιστημιούπολη.

Nextbike Cyprus είναι ο διαχειριστής της άδειας χρήσης του νέου καινοτόμου τρόπου ποδηλασίας στην πόλη. Μια ιδανική λύση φιλική προς το κλίμα για μια χαλαρή βόλτα και ως μέσο μεταφοράς. Το δημόσιο σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων από όλο τον κόσμο είναι διαθέσιμο στην Κύπρο με ποδήλατα διαθέσιμα 24/7.

Tηλεργασία (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΠΑΚ μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network -VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (Internet), αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ΤΕΠΑΚ, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παροχή προσιτής στέγασης για τους φοιτητές 

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες φοιτητικές εστίες. Ωστόσο, έχει ενοικιάσει αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης και έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη φοιτητική εστία Απολλώνια, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δωμάτια για τις ανάγκες στέγασης.

α) Φοιτητές πτυχίου όλων των ετών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων ως εξής:

  1. 35% για νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Κύπρο (πατήστε εδώ για αίτηση για 2022-23)
  2. 60% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου- 6ου έτους) από Κύπρο
  3. 5% για φοιτητές παλαιότερων ετών (2ου – 6ου έτους) από Ελλάδα.

β) Νεοεισερχόμενοι φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα, μόνο για το πρώτο έτος σπουδών (μέχρι 20 κλίνες, σε επιδοτούμενες τιμές, χωρίς κοινωνικοοικονομικά κριτήρια)

γ)  Ξένοι φοιτητές Εράσμους, για περίοδο από 4 μήνες μέχρι και δύο εξάμηνα (μέχρι 20 κλίνες)

δ) Φοιτητές πτυχίου που εισάγονται ως υπότροφοι από Αφρική

ε) Ξένοι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μόνο για το πρώτο έτος σπουδών

Τους θερινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) τα διαμερίσματα αξιοποιούνται για άλλες ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Η διαμονή όλων των ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο διέπεται από κανόνες. Πατήστε εδώ για τους κανόνες.

Προτεραιότητα στην πρόσβαση πεζών στην πανεπιστημιούπολη

Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Η πρόσβαση στα κτίριά του γίνεται κυρίως με τα πόδια.

Διαδραστικός χάρτης των κτιρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πατώντας το πιο κάτω εικονίδια πάνω στον χάρτη, μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες:

CUT Campus Map

Κατασκευή νέων κτιρίων σύμφωνα με βιώσιμα πρότυπα

Όλα τα νέα κτίρια αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας την εθνική νομοθεσία για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια:

Τα κτίρια ευθύνονται για το 30% της κατανάλωσης ενέργειας στην Κύπρο. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο, που εναρμονίζει τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο, έχουν θεσπιστεί μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τις κλιματικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, καθώς και τη σχέση κόστους οφέλους στο κύκλο ζωής του κτιρίου.

Κατασκευή σε εγκαταλελειμμένους χώρους

Ανάπτυξη κτιρίου σε ιδιόκτητο χώρο και ανακαίνιση παλαιού κτιρίου “Δράκος”.

Υπήρξε συνεχής εποπτεία της προόδου των εργασιών των υπό ανέγερση κτιρίων Καλών Τεχνών, Κέντρου Γλωσσών και Δράκος στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού και ολοκλήρωση τεχνικών μελετών για το νέο κτίριο Τεχνών.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ