ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

2019

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το γραφείο του Πανεπιστημίου που συντονίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εφαρμογής περιβαλλοντικών διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο, βάσει της εγκεκριμένης, από το 2011, Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περισσότερα στο green@cut.

Ομάδας Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης: Υβριδική ομάδα αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και διοικητικούς λειτουργούς του Πανεπιστημίου με σκοπό την οργάνωση και καθοδήγηση του Πανεπιστημίου για Αειφορική Ανάπτυξη. Περισσότερα στο sustain@cut.ac.cy.

Επιτροπή Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης: Υβριδική ομάδα αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και διοικητικούς λειτουργούς του Πανεπιστημίου με σκοπό την υποβολή και υλοποίηση δράσεων για ικανοποίηση των 17 Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης των Η.Ε. και συνάμα την αναβάθμιση της ποιότητας της Πανεπιστημιακής ζωής. Περισσότερα στο http://sdgs.cut.ac.cy/.

ΕΙΤ ClimateKIC: Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως εταίρος στην μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την Κλιματική Αλλαγή από το 2016 και φιλοδοξεί να προωθήσει την πράσινη και βιώσιμη καινοτομία στην Κύπρο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εδώ.

UN Sustainable Development Solutions Network Cyprus (SDSN Cyprus): To Πανεπιστήμιο είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Κυπριακού Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Έχει στόχο να φέρει κοντά την επιστήμη και την κοινωνία, ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιωσιμότητας των Η.Ε. στην Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.unsdsn.org/cyprus.

AASHE: Βοηθά το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές να είναι αποτελεσματικοί πράκτορες αλλαγής και οδηγοί της βιώσιμης καινοτομίας. Η Aashe εργάζεται μαζί με τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι νέοι ηγέτες είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να επιλύσουν της κλιματικές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Business4Climate/Επιχειρώ για το Κλίμα: Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως συντονιστής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα. Σκοπός του έργου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030. Περισσότερα εδώ.

Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ «ΑΙΓΙΣ Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων». Περισσότερα εδώ: https://aegisproject.eu/aigis/

Συμμετοχή σε πρόγραμμα IAEA (International Atomic Energy Agency) που αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και τη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme): Το Πανεπιστήμιο είναι πιστοποιημένο με το σύστημα αυτό για δύο κτήρια του με σκοπό την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό και σε άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://green.cut.ac.cy/emas/

2020

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Το γραφείο του Πανεπιστημίου που συντονίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εφαρμογής περιβαλλοντικών διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο, βάσει της εγκεκριμένης, από το 2011, Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περισσότερα στο green@cut.

Ομάδας Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης: Υβριδική ομάδα αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και διοικητικούς λειτουργούς του Πανεπιστημίου με σκοπό την οργάνωση και καθοδήγηση του Πανεπιστημίου για Αειφορική Ανάπτυξη. Περισσότερα στο sustain@cut.ac.cy.

Επιτροπή Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης: Υβριδική ομάδα αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και διοικητικούς λειτουργούς του Πανεπιστημίου με σκοπό την υποβολή και υλοποίηση δράσεων για ικανοποίηση των 17 Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης των Η.Ε. και συνάμα την αναβάθμιση της ποιότητας της Πανεπιστημιακής ζωής. Περισσότερα στο http://sdgs.cut.ac.cy/.

ΕΙΤ ClimateKIC: Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως εταίρος στην μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την Κλιματική Αλλαγή από το 2016 και φιλοδοξεί να προωθήσει την πράσινη και βιώσιμη καινοτομία στην Κύπρο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εδώ.

UN Sustainable Development Solutions Network Cyprus (SDSN Cyprus): To Πανεπιστήμιο είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Κυπριακού Δικτύου Λύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Έχει στόχο να φέρει κοντά την επιστήμη και την κοινωνία, ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες επίτευξης των Στόχων Βιωσιμότητας των Η.Ε. στην Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.unsdsn.org/cyprus.

AASHE: Βοηθά το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές να είναι αποτελεσματικοί πράκτορες αλλαγής και οδηγοί της βιώσιμης καινοτομίας. Η Aashe εργάζεται μαζί με τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι νέοι ηγέτες είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να επιλύσουν της κλιματικές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Business4Climate/Επιχειρώ για το Κλίμα: Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως συντονιστής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα. Σκοπός του έργου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030. Περισσότερα εδώ.

Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ «ΑΙΓΙΣ Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων». Περισσότερα εδώ: https://aegisproject.eu/aigis/

Συμμετοχή σε πρόγραμμα IAEA (International Atomic Energy Agency) που αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και τη συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme): Το Πανεπιστήμιο είναι πιστοποιημένο με το σύστημα αυτό για δύο κτήρια του με σκοπό την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό και σε άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://green.cut.ac.cy/emas/

Ακαδημαϊκά προγράμματα

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους, διάφορα τμήματα του ΤΕΠΑΚ προσφέρουν μαθήματα και εξειδικευμένα σεμινάρια / εργαστήρια σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις πολιτικές μετριασμού και τα μέτρα προσαρμογής. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανοιχτά στο ευρύτερο κοινό και διαφημίζονται ανοιχτά. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στην κοινωνία αναβαθμίζεται συνεχώς, καθώς οι προκλήσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Η εξάντληση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και οι επιπτώσεις στις κατασκευές λόγω της γήρανσης τους, είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα πλαίσιο αειφορίας που θα προτείνει λύσεις. Οι λύσεις αυτές οφείλουν να είναι όχι μόνο τεχνοοικονομικά βέλτιστες, αλλά και περιβαλλοντικά αποδεκτές. Το Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική και τον Αειφόρο Σχεδιασμό αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε τομείς της Πολιτικής Μηχανικής με έμφαση στον αειφόρο σχεδιασμό και στη διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα μάστερ μας στη δημόσια υγεία (MPH), που προσφέρεται από το Διεθνές Ινστιτούτο περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας Κύπρου (CII), έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά στον τομέα και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για το μέλλον τους. Πρωταρχικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας και νέους αποφοίτους από ένα ευρύ φάσμα σχετικών επιστημονικών κλάδων (Π.Χ. Βιολογία, Μαθηματικά, Ιατρική, Νοσηλευτική, ψυχολογία) στην απόκτηση των τεχνικών και μαλακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον τομέα της δημόσιας υγείας στον 21ο αιώνα.

Η μοναδική δομή του προγράμματος MPH επιτρέπει την απόκτηση βασικών πρακτικών δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς της επιστήμης και της πρακτικής της δημόσιας υγείας, καθώς και την εξειδίκευση σε μία από τις δύο προσφερόμενες συγκεντρώσεις (περιβαλλοντική υγεία ή Επιδημιολογία & Βιοστατιστική), παρέχοντας έτσι βάθος και εύρος στις μεταπτυχιακές σπουδές που κάθε ένας από τους μαθητές μας θα ήθελε να ακολουθήσει.

Έρευνα

Ενίσχυση της ικανότητας ενσωμάτωσης της Αποστειρωμένης τεχνικής εντόμων στην αποτελεσματική διαχείριση των επεμβατικών κουνουπιών Aedes. Προστασία της ανθρώπινης υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια και συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το έργο Aedes αφορά την ενίσχυση της ικανότητας ενσωμάτωσης της Αποστειρωμένης τεχνικής εντόμων στην αποτελεσματική διαχείριση των επεμβατικών κουνουπιών. Περισσότερα εδώ.

Στρατηγική

Τα μέλη του προσωπικού του ΤΕΠΑΚ στηρίζουν την κυβέρνηση της Κύπρου, ως χώρα-μέλος της ΕΕ, στην προετοιμασία και περιοδική επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο η κυβέρνηση της Κύπρου υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ συμβάλλει στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης Ενεργειακής Στρατηγικής της Κύπρου μέχρι το 2050.

Η δέσμη μέτρων για το 2020 είναι ένα σύνολο νόμων που ψηφίστηκαν για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020.

Έγινε καταρτισμός και εφαρμογή ολιστικού σχεδίου επικοινωνίας που να αφορά και να απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ενδιαφέροντος και σε ευθυγράμμιση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το πακέτο θέτει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (από τα επίπεδα του 1990)
  2. Το 20% της ενέργειας της ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  3. 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η επίτευξη των στόχων της δέσμης μέτρων για το 2020 θα πρέπει επίσης να βοηθήσει

  1. αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ-μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια και συμβολή στην επίτευξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής Ένωσης.
  2. δημιουργία θέσεων εργασίας, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης