ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Στο Πανεπιστήμιο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στην αντιμετώπιση αυτού του στόχου με την εκλογή αντιπροσώπων στο ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου για τους φοιτητές, τις σχολές και το προσωπικό. Τα μέλη σύνθεσης του συμβουλίου μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το ΤΕΠΑΚ αναγνωρίζει την Φοιτητική ένωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεργάζεται με αυτήν για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Επίσης, η διεθνής συνεργασία αποτελεί ζωτικό πυλώνα δράσης για το Πανεπιστήμιο, τόσο στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, όσο και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της γνώσης. Για το Πανεπιστήμιο, η διεθνοποίηση είναι μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής ανάπτυξης του.

Ακόμη, πολύ σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου, είναι η παραγωγική σχέση με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη αφού η ανάπτυξή του γίνεται μέσα στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Οι χώροι του Πανεπιστημίου είναι ανοιχτοί για το κοινό για χρήση. Συγκεκριμένα, όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι στη διάθεση της κοινωνίας για συζητήσεις, ομιλίες, εκδηλώσεις και συνεδριάσεις όλων των θεμάτων την απασχολεί. Παραθέτει στη κοινωνία ένα ασφαλή χώρο για γέννηση και προώθηση ιδεών.

 

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Το ΤΕΠΑΚ ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο όπου προωθεί την δικαιοσύνη και την ελευθερία, δίνει την δυνατότητα σε όλους τους ακαδημαϊκούς μετά την ανακοίνωση των θέσεων, να υποβάλλουν αίτηση για θέση σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς ή εξειδίκευση. Μετά την πρόσληψή τους στο ΤΕΠΑΚ, μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά στα συγκεκριμένα πεδία που αναφέρονται στην ανακοίνωση ή σε οποιουσδήποτε άλλους τομείς έρευνας που ευθυγραμμίζονται με το όραμα και τους στόχους του Τμήματος τους. Επιπλέον, οι ακαδημαϊκοί έχουν την ελευθερία να διδάσκουν και να μιλούν δημόσια σε σχέση με την έρευνά τους.

 

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και γνώσεων

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ισχυρούς θεσμούς και συνεργασίες με πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς αλλά και την κυβέρνηση επεκτείνοντας τις συνεργασίες του ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας:

  • EASAC: Ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ, Σωτήρης Καλογήρου, συμμετέχει στο Energy Program της EASAC το οποίο παρέχει ανεξάρτητες και πρωτοπόρες επιστημονικές αξιολογήσεις και συμβουλές για την ενέργεια και το κλίμα της Ε.Ε.
  • ΓεΣΥ: Αντιπρόσωπος του κράτους είναι ο Νίκος Μιτλεττόν ο οποίος είναι αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
  • Cyprus HUB: Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι συντονιστής του Cyprus HUB, σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την πράσινη καινοτομία στο νησί με στοχευμένες δράσεις, εκπαιδεύσεις και παροχή συμβουλών σε νεοσύστατες πράσινες επιχειρήσεις.
  • Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα: Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030. Το ΤΕΠΑΚ ως συντονιστής του έργου καθοδηγεί και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις με την οργάνωση εκδηλώσεων και workshops.
  • IAEA project: Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει ερευνητικά προγράμματα όπου συνεργάζεται με τμήματα της κυβέρνησης.