ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με πάρα πολλούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια σε θέματα, εθνικής αλλά και παγκόσμιας κλίμακας έχοντας σκοπό την επίτευξη των στόχων μέσα από συνεργασίες.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Μέλος της Επιστημών Υγείας, ο Δρ Νίκος Μίτλεττον, αντιπροσωπεύει τη Κυβέρνηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ (Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας).

EASAC – European Academies Science Advisory Council

Το ΤΕΠΑΚ μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Σωτήρη Καλογήρου συμμετέχει στο Energy Program της EASAC το οποίο παρέχει ανεξάρτητες και πρωτοπόρες επιστημονικές αξιολογήσεις και συμβουλές για την ενέργεια και το κλίμα της Ε.Ε

ClimateKIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την ChrysalisLEAP είναι εταίροι του Climate-KIC Cyprus (Climate-KIC) δεσμεύοντας τους να κάνουν την χώρα κόμβο καινοτομίας. Πηγάζουν πολλές δραστηριότητες μέσα από αυτήν την συνεργασία όπως η προσφορά βοήθειας σε τοπικές startups για την εκμηδένιση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την εκμάθηση νέων με σκοπό την δράση για το κλίμα. Δύο αντιπροσωπευτικά προγράμματα αυτά είναι το Climathon και το The Journey. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα Pioneers into Practice όπου επαγγελματίες από διάφορα επαγγέλματα αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ενέργειες ή/και έργα περιβαλλοντικών θεμάτων.

 

Μερικά προγράμματα στα οποία το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει και συμβάλλει στο στόχο αυτό φαίνονται πιο κάτω.

Babby Buddy Forward: Το πρόγραμμα “Baby Buddy Forward” έχει λάβει χρηματοδότηση από το Erasmus+ στον άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το τριετούς διάρκειας έργο (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020) υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εταίρους και αφορά στη δομημένη ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας θα συνδιαμορφώσουμε με τους  επαγγελματίες υγείας και τους ίδιους τους γονείς τη θεματολογία και το υλικό του Baby Buddy για την Κύπρο. Το Baby Buddy Forward στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού πολύγλωσσου οδηγού για να συντροφεύσει το «ταξίδι της γονεΐκότητας» με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζονται.

EXPOSOGAS: Το Exposogas είναι ένα τριετές έργο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και το Σύστημα Υγείας και προωθεί την κατάρτιση και την σταδιοδρομία των ερευνητών στο τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών υγείας των εργαζομένων, εμπλέκοντας άμεσα με δραστηριότητες πετρελαίου/ φυσικού αερίου και παρακολούθησης της υγείας των γύρω κοινοτήτων.

EPHOR: Το έργο Ephor σκοπό έχει τα θέσει τα θεμέλια για τεκμηριωμένη και οικονομικά αποδοτική πρόληψη για την βελτίωση της υγείας στην εργασία, αναπτύσσοντας μια επαγγελματικής ζωής εργαλειοθήκη.

ΙΕΝΕ: Μέσα από το ΙΕΝΕ δημιουργούνται ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν σε ειδικούς και ευάλωτους πληθυσμούς. Για παράδειγμα το ΙΕΝΕ8 σχετίζεται με τις γονικές ικανότητες προσφύγων και μεταναστευτικών πληθυσμών και το ΙΕΝΕ9 σχετίζεται με την πολιτιστικά ικανή και συμπονετική υγεία και κοινωνική φροντίδα της ομοφυλόφιλων.

Organiko life+: Το ORGANIKO είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE και έχει διάρκεια 4 χρόνων (2015 – 2019). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναδείξει  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής με τη χρήση των πιο κάτω δεικτών:

  • Αποτελεσματικότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
  • Αγρονομική και περιβαλλοντική ποιότητα
  • Μειωμένη έκθεση παιδιών σε φυτοφάρμακα λόγω κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων
  • Προώθηση της υγιεινής διατροφής για την καλύτερη υγεία των παιδιών

BIRTH – is a COST Action: Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ως αντιπρόσωπος του Κράτους. Έχει συνεισφέρει δεδομένα στη μεγάλη παγκόσμια βάση δεδομένων από πολλές έρευνες που έγιναν στη Κύπρου που επικεντρώνονται στις ευαίσθητες και μεταβατικές περιόδους των ανθρώπων με διαρκή επιρροή. Περισσότερα εδώ.

Tenderness for Life (T4L): Το πρόγραμμα αυτό που συμμετέχει το Πανεπιστήμιο φέρνει σε συνεργασία την ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινωνία από 6 χώρες. Σκοπός του είναι η εξεύρεση νέων εργασιακών προφίλ και ανταγωνισμού για άτομα τρίτης ηλικίας και προώθηση επαγγελματιών δεξιοτήτων σε χαμηλής ειδικότητας ενήλικές που εργάζονται στις υπηρεσίες φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας. Περισσότερα εδώ.

eLILY: Ως μέλος του έργου eLILY, το Πανεπιστήμιο έφερε μαζί ΜΚΟ και ακαδημαϊκή κοινότητα από 4 Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό τη συλλογή και ανάπτυξη καλών πρακτικών και σχετικής εκπαίδευσης για ανάπτυξη διαδικτυακών δεξιοτήτων στους φροντιστές ατόμων 3ης ηλικίας και ατόμων με άνοια.

Aphasia: Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας που αφορά την Aphasia Trialists. Ένα δίκτυο από που αποτελείται από διεπιστημονικούς ερευνητές αφασίας στην αποκατάσταση, κοινωνική επιστήμη, ψυχολογία και  γλωσσολογική έρευνα σε πάνω από 31 χώρες

MEDEA: Το πρόγραμμα MEDEA αφορά τη μετρίασή των επιπτώσεων υγείας από τις καταιγίδες σκόνης της ερήμου και φέρνει σε συνεργασία την ακαδημαϊκή κοινωνία, βιομηχανία και αρκετούς τομείς της των Κυβερνήσεων της Κύπρου, Ελλάδας και  Ισραήλ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε γενικές γραμμές, όλα τα μαθήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος αγγίζουν τα θέματα των ΣΒΑ, άμεσα ή έμμεσα, μέσα τα πλαίσια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Επίσης, αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής σχετίζονται με τους ΣΒΑ.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Sustainable Development Solutions Network

Το SDSN Cyprus είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των SDGs στην Κύπρο, και διευθύνεται από ένα ισχυρό πολυτομεακό, πολυεπιστημονικό Συμβούλιο Ηγεσίας. To ΤΕΠΑΚ αποτελεί μέλος του SDSN και χρησιμεύει ως πρεσβευτής για το έργο του.


International Sustainable Campus Network

Η αποστολή του ISCN είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για τη στήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας των πανεπιστημιουπόλεων και την ενσωμάτωση της αειφορίας στην έρευνα και τη διδασκαλία.


Climate-KIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με εταίρους την Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, πέτυχαν την ένταξη της Κύπρου στο Climate-KIC που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης


CSR Cyprus

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.


AASHE- Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education

Η Aashe βοηθά το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές να είναι αποτελεσματικοί πράκτορες αλλαγής και οδηγοί της βιώσιμης καινοτομίας. Η Aashe εργάζεται μαζί με τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι οι νέοι ηγέτες είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να επιλύσουν της κλιματικές προκλήσεις.