ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ    

2019

Το ΤΕΠΑΚ μέσα από την Σχολή Επιστημών Υγείας πρεσβεύει και συμμετέχει σε προγράμματα τοπικής, εθνικής αλλά και παγκόσμιας κλίμακας έχοντας ως κύριο στόχο την καλή υγεία και ευημερία. Ακόμη, η Σχολή είναι ενεργή στο κομμάτι της έρευνας με δημοσιεύσεις πάνω σε θέματα υγείας, περιγραφής ασθενειών και δυνατότητες πρόληψης τους. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Μερικά προγράμματα στα οποία το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει και συμβάλλει στο στόχο αυτό φαίνονται πιο κάτω.

Babby Buddy Forward: Το πρόγραμμα “Baby Buddy Forward” έχει λάβει χρηματοδότηση από το Erasmus+ στον άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το τριετούς διάρκειας έργο (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020) υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εταίρους και αφορά στη δομημένη ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας θα συνδιαμορφώσουμε με τους  επαγγελματίες υγείας και τους ίδιους τους γονείς τη θεματολογία και το υλικό του Baby Buddy για την Κύπρο. Το Baby Buddy Forward στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού πολύγλωσσου οδηγού για να συντροφεύσει το «ταξίδι της γονεΐκότητας» με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζονται.

EXPOSOGAS: Το Exposogas είναι ένα τριετές έργο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για το Περιβάλλον και το Σύστημα Υγείας και προωθεί την κατάρτιση και την σταδιοδρομία των ερευνητών στο τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών υγείας των εργαζομένων, εμπλέκοντας άμεσα με δραστηριότητες πετρελαίου/ φυσικού αερίου και παρακολούθησης της υγείας των γύρω κοινοτήτων.

EPHOR: Το έργο Ephor σκοπό έχει τα θέσει τα θεμέλια για τεκμηριωμένη και οικονομικά αποδοτική πρόληψη για την βελτίωση της υγείας στην εργασία, αναπτύσσοντας μια επαγγελματικής ζωής εργαλειοθήκη.

ΙΕΝΕ: Μέσα από το ΙΕΝΕ δημιουργούνται ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν σε ειδικούς και ευάλωτους πληθυσμούς. Για παράδειγμα το ΙΕΝΕ8 σχετίζεται με τις γονικές ικανότητες προσφύγων και μεταναστευτικών πληθυσμών και το ΙΕΝΕ9 σχετίζεται με την πολιτιστικά ικανή και συμπονετική υγεία και κοινωνική φροντίδα της ομοφυλόφιλων.

Organiko life+: Το ORGANIKO είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE και έχει διάρκεια 4 χρόνων (2015 – 2019). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναδείξει  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής με τη χρήση των πιο κάτω δεικτών:

 • Αποτελεσματικότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
 • Αγρονομική και περιβαλλοντική ποιότητα
 • Μειωμένη έκθεση παιδιών σε φυτοφάρμακα λόγω κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων
 • Προώθηση της υγιεινής διατροφής για την καλύτερη υγεία των παιδιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ιδρ. 1971) είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γερά εδραιωμένους Μη Κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς, εθελοντικούς οργανισμούς στην Κύπρο με πλούσια συνεισφορά στον τομέα των σεξουαλικών δικαιωμάτων, της υγείας και της εκπαίδευσης κυρίως των νέων. Μια από τις κύριες προτεραιότητες του είναι η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά, νέους/νέες, γονείς και επαγγελματίες σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.

Ευκαιρίες άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας

Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει στους φοιτητές και σε κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας ποικίλες ευκαιρίες για άθληση και ψυχαγωγία. Ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανανεώνεται κάθε χρόνο απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που συνηθίζουν να αθλούνται, αλλά και σε όσους αναζητούν ερεθίσματα για να αρχίσουν να αθλούνται και να γνωρίσουν δραστηριότητες. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η γνωριμία της κοινότητας με αθλήματα και δραστηριότητες λιγότερο δημοφιλείς, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την παραλία και που προάγουν την υγεία και την ευεξία.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Φοιτητικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στους φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε μια σειρά από κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα. Μερικά συγκεκριμένα θέματα που το Κέντρο μπορεί να υποστηρίξει είναι συμβουλευτική – ψυχοθεραπευτική στήριξη, αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, φροντιστηριακή στήριξη, ακαδημαϊκή επιτυχία, πρόληψη χρήσης ουσιών όπως επίσης και το ακαδημαϊκό προσωπικό να απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής για οποιαδήποτε στήριξη.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι ανοικτό προς κάθε φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2020

Το ΤΕΠΑΚ μέσα από την Σχολή Επιστημών Υγείας πρεσβεύει και συμμετέχει σε προγράμματα τοπικής, εθνικής αλλά και παγκόσμιας κλίμακας έχοντας ως κύριο στόχο την καλή υγεία και ευημερία. Η Σχολή είναι ενεργή στο κομμάτι της έρευνας με δημοσιεύσεις πάνω σε θέματα υγείας, περιγραφής ασθενειών και δυνατότητες πρόληψης τους. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Το Πανεπιστήμιο έχοντας δίπλα του τη Σχολή Επιστημών Υγείας, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα από τη πολιτεία για συμβολή στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας από τον COVID-19. Το Τμήμα Νοσηλευτικής, διοργάνωσε άμεσα δύο προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτών για εντατική φροντίδα, μετά από κάλεσμα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστήμιο μονάδα Rapid Test για τον COVID-19. Μέλη της Σχολής, εθελοντικά, βοήθησαν στα κέντρα φροντίδας για τον COVID-19, βοήθησαν στη διαδικασία ιχνήλάτησης, στελέχωσαν τα τηλεφωνικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας και συμπλήρωσαν τα κενά προσωπικού σε νοσοκομεία. Η Σχολή Νοσηλευτικής είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Κράτους για θέματα επιπτώσεων ψυχικής υγείας από τον COVID-19. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία ιστοσελίδα για θέματα του COVID-19 που συμπεριλάμβανε ποίκιλα πληροφόρηση. Μαζί με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή για θέματα στήριξης.

To Τμήμα Νοσηλευτικής και η Σχολή Επιστημών Υγείας εκπροσωπούν το ΤΕΠΑΚ σε πολλές Παγκύπριες Επιτροπές Στρατηγικής που ασχολούνται με τις προτεραιότητες Δημόσιας Υγείας και ως εκ τούτου επηρεάζουν άμεσα την πολιτική στα θέματα αυτά. Υπάρχει επίσης παγκύπρια συνεργασία με ΜΚΟ όπως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων, ο Σύλλογος Καρδιοπαθών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εγκεφαλικού και πολλές άλλες μέσα στα πλαίσια ερευνητικών και δημοσίων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συνεχίζεται η συνεργασία με πολλά δημόσια και ιδιωτικά κλινικά κέντρα και υγειονομικές υπηρεσίες σε παγκύπριο επίπεδο όπως για παράδειγμα το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, το Αμερικανικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο και άλλα πολλά. Παρόλο που το 2020 κυριαρχούσαν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον COVID19, η Σχολή Επιστημών Υγείας συνέχισε τη συνήθη δράση της σε πολλά ζητήματα και προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας, μέσω της συνεχούς και ενεργού συμμετοχής της σε Επιστημονικές και Συμβουλευτικές Επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα παρατίθενται παρακάτω

 1. Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας/ Γενικό Σύστημα Υγείας
 2. Επιστημονικό Συμβούλιο του Κρατικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας
 3. Σύλλογος Οικογενειακού Προγραμματισμού
 4. Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη του Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Θανατηφόρου Αλκοολικού Συνδρόμου
 5. Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σεξουαλικής Στρατηγικής και της Αναπαραγωγικής Υγείας των νέων στην Κύπρο
 6. Εθνική Επιτροπή Προώθησης Μητρικού Θηλασμού και Εθνική Επιτροπή Μείωσης Καισαρικών τομών
 7. Επιστημονικό συμβουλευτικό συμβούλιο του Birth Forward μιας τοπικής ΜΚΟ που υποστηρίζει τη βελτίωση του Περιβάλλοντος Γέννησης και Γονέων στην Κύπρο και του Cyprus Breastfeeding Association «Gift for Life» – μια τοπική ΜΚΟ αφιερωμένη στην προώθηση και προστασία του μητρικού θηλασμού

Πανευρωπαϊκές/Παγκόσμιες ενέργειες

Η Σχολή αντιπροσωπεύεται από μέλος της, στην Επιτροπή Συνηγορίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και πολλών άλλων επιτροπών του ίδιου οργανισμού. Έχει προεδρεύσει του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Καρδιαγγειακής Νοσηλευτικής και Συναφών Επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Συμβουλίου για Καρδιαγγειακή Νοσηλευτική και Εγκεφαλικό, Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, Αμερικανική Ένωση Εγκεφαλικών. Επιπλέον, είναι Μέλος της Ομάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας, Σύνδεσμος Καρδιακής Ανεπάρκειας, ESC, 2018-2022, Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ψηφιακής Υγείας, Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας, ESC, 2018-2022

Το 2020, η Σχολή είχε τη  Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καρκίνου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτικής Ογκολογίας (https://cancernurse.eu/). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καρκίνου (www.europeancancer.org/) είναι ο μεγαλύτερος διεπιστημονικός οργανισμός (μη κερδοσκοπικός) επαγγελματιών υγείας με περισσότερα από 31 μέλη από επαγγελματικές οργανώσεις και περισσότερες από 20 οργανώσεις ασθενών (Μέλη της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασθενών)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γυναικοκτονίας: Μια μόνιμη συνεργασία που προέκυψε από το έργο σε όλη την Ευρώπη ήταν η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γυναικοκτονίας (EOF) – ενός δικτύου ερευνητικών ομάδων χωρών στην Ευρώπη και το Ισραήλ. Το ΤΕΠΑΚ είναι εταίρος στο Παρατηρητήριο και ο συντονισμός εναλλάσσεται μεταξύ των εταίρων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ο εκπρόσωπος της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής. Η ETNA προωθεί τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών και των εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή ιδεών για την προώθηση της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής έρευνας και εκπαίδευσης, εστιάζοντας στις αρχές της δίκαιης ποιότητας φροντίδας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτιστικά ικανής περίθαλψης μέσα σε ένα ολιστικό πλαίσιο, δεδομένης της κοινωνικο-πολιτισμικής ποικιλομορφίας των ανθρώπων που ζουν σε μια ολοένα και πιο παγκόσμια κοινότητα

Babby Buddy Forward: Το πρόγραμμα “Baby Buddy Forward” έχει λάβει χρηματοδότηση από το Erasmus+ στον άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το τριετούς διάρκειας έργο (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020) υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εταίρους και αφορά στη δομημένη ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας θα συνδιαμορφώσουμε με τους  επαγγελματίες υγείας και τους ίδιους τους γονείς τη θεματολογία και το υλικό του Baby Buddy για την Κύπρο. Το Baby Buddy Forward στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού πολύγλωσσου οδηγού για να συντροφεύσει το «ταξίδι της γονεΐκότητας» με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζονται.

Ο ιστότοπος http://dementiasupport.cut.ac.cy/ λειτούργησε για τις οικογένειες των ατόμων με άνοια. Παρομοίως, η τηλεφωνική υποστήριξη ή/και άλλες υπηρεσίες δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Νοσηλευτικής και εισήχθησαν ως μέρος των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών κλινικής πρακτικής των φοιτητών, συγκεκριμένα για (α) συγγενείς ηλικιωμένων σε γηροκομεία και κέντρα αποκατάστασης, όταν η επίσκεψη ήταν δεν επιτρέπεται, (β) ασθενείς με καρκίνο και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και (γ) καρδιοπαθείς μέσω του προγράμματος SupportHeart, ενός μακροχρόνιου διεπιστημονικού υποστηρικτικού προγράμματος υπό τη διεύθυνση νοσηλευτών για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και τους φροντιστές τους

Προαγωγή της υγείας του μαστού μέσω του προγράμματος PROLEPSIS. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ σε συνεργασία με την EUROPA DONNA (ΜΚΟ για τον καρκίνο του μαστού) και πολλούς άλλους τοπικούς και ευρωπαίους εταίρους, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τη βελτίωση της προληπτικής συμπεριφοράς των γυναικών προς την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού και την προώθηση των αλλαγών στον τρόπο ζωής της υγείας

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ιδρ. 1971) είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γερά εδραιωμένους Μη Κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς, εθελοντικούς οργανισμούς στην Κύπρο με πλούσια συνεισφορά στον τομέα των σεξουαλικών δικαιωμάτων, της υγείας και της εκπαίδευσης κυρίως των νέων. Μια από τις κύριες προτεραιότητες του είναι η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και η διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηρίων σε παιδιά, νέους/νέες, γονείς και επαγγελματίες σε θέματα σεξουαλικής υγείας και ευημερίας.

Το 2020, το Πανεπιστήμιο κυκλοφόρησε τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης μετά από έγκριση από τη Σύγκλητο του ΤΕΠΑΚ. Αυτή ήταν η συντονισμένη εργασία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, στην οποία ενεργό μέλος είναι το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Το 2020, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ενέκρινε την Πολιτική του Πανεπιστημίου για την Προστασία και Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού και ίδρυσε μια Πανεπιστημιακή Αίθουσα Θηλασμού/Γαλουχίας για να γίνει ένας χώρος εργασίας και μελέτης φιλικός προς το θηλασμό, υποστηρίζοντας την Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού αλλά και παρέχοντας ένα πρότυπο παράδειγμα σε άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, η Σχολή Επιστημών Υγείας ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τις αρχές του Πανεπιστημίου και τον Δήμο Λεμεσού για τη δημιουργία ενός Κέντρου Κοινοτικής Υγείας υπό τη Μαιευτική, το οποίο θα προσφέρει τόσο εσωτερική εκπαίδευση για το πρόγραμμα Μαιευτικής όσο και υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή/φοιτητική κοινότητα και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της Λεμεσού

Ευκαιρίες άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας

Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει στους φοιτητές και σε κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας ποικίλες ευκαιρίες για άθληση και ψυχαγωγία. Ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανανεώνεται κάθε χρόνο απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που συνηθίζουν να αθλούνται, αλλά και σε όσους αναζητούν ερεθίσματα για να αρχίσουν να αθλούνται και να γνωρίσουν δραστηριότητες. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η γνωριμία της κοινότητας με αθλήματα και δραστηριότητες λιγότερο δημοφιλείς, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την παραλία και που προάγουν την υγεία και την ευεξία.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Φοιτητικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στους φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε μια σειρά από κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα. Μερικά συγκεκριμένα θέματα που το Κέντρο μπορεί να υποστηρίξει είναι συμβουλευτική – ψυχοθεραπευτική στήριξη, αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, φροντιστηριακή στήριξη, ακαδημαϊκή επιτυχία, πρόληψη χρήσης ουσιών όπως επίσης και το ακαδημαϊκό προσωπικό να απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής για οποιαδήποτε στήριξη.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι ανοικτό προς κάθε φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.