ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2019

Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης

Το Δίκτυο έχει ως βασική του αποστολή την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.

2020

Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης  

Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης είναι ανοιχτό σε όλους. Ξεκίνησε μια έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση όλων των μαθητών από φυσική παρουσία, υβριδικά και διαδικτυακά μαθήματα (δημοσίευση υπό εξέταση) και προσέφερε 25 διαδικτυακά εργαστήρια και σεμινάρια σε 580 συμμετέχοντες (ακαδημαϊκό προσωπικό και μαθητές) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Κύριος στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στόχος του δικτύου είναι: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων βασισμένων σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, η προώθηση της ανταλλαγής ορθών διδακτικών πρακτικών, η συμβολή στο σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, η συνεχής υποστήριξη της ακαδημαϊκής πρακτικής, καθώς και ο συντονισμός και η λειτουργία νέων, δημιουργικών χώρων μάθησης στο Πανεπιστήμιο.

Το δίκτυο αποτελείται από τρεις ομάδες υποστήριξης: την ακαδημαϊκή ομάδα, την ομάδα υποστήριξης μάθησης των μαθητών και την ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ldn.cut.ac.cy/

 

Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων

Το μάθημα “EXN_099 Διαχείριση Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Πόρων” προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και στο ευρύ κοινό και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Σκοπός των διαλέξεων είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση με τα απαραίτητα εχέγγυα και γνώσεις, για την απόκτηση γνώσεων σε επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, σε θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η αποταμίευση, οι επενδύσεις, ο δανεισμός, η πίστωση και οι πηγές της, το ‘’καλό’’ και “κακό” χρέος, η ασφάλιση, κ.α.

 

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στη Βραδιά του Ερευνητή

Η Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει το κοινό να εξοικειωθεί με τον κόσμο της επιστήμης και της έρευνας και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα των ερευνητών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία.

Περισσότεροι από 1.500.000 επισκέπτες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτό το Φεστιβάλ Επιστήμης και Έρευνας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε περισσότερες από 350 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

 

Η Πράξη ΑΙΓΙΣ (Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020”), ήταν εκεί με την ερευνητική ομάδα Οικοτοξικολογίας του ΤΕΠΑΚ. Ενημέρωσαν για τις αλήθειες και γεγονότα για τη συμπεριφορά των κουνουπιών και τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

 

Η ομάδα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Έδρας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ,  δημιούργησαν για το κοινό πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Στόχος της δραστηριότητας, ήταν η ανάδειξη της σύνδεσης των έξυπνων και πράσινων πόλεων με την ολιστική ψηφιακή τεκμηρίωση, με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα εντός των αστικών κέντρων.

Παρουσιάστηκε η δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Όχι απλώς ένα βιντεοπαιχνίδι – Οικοδομώντας μια Εικονική Πόλη /  Not a Video Game – Building a Virtual City». Μέσα από μια σειρά οπτικοακουστικών παρουσιάσεων αλλά και έντυπου ενημερωτικού υλικού, το κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει πως και γιατί κατασκευάζεται το Ψηφιακό Δίδυμο μιας πόλης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους καταγραφής και τρισδιάστατης (3D) μοντελοποίησης.

 

CYENS

Το κέντρο αριστείας CYENS (παλαιότερα γνωστό ως RISE) είναι Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο με επίκεντρο τα διαδραστικά μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης και της μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή. Το Πανεπιστήμιο στο CYENS Centre of Excellence ηγείται του ερευνητικού πυλώνα της οπτικής Επιστήμης και της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας για την εικονική πραγματικότητα της ευημερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.