ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

2019

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο Gender SMART
Μια Ευρωπαϊκή Συνεργασία σε θέματα ισότητας φύλου

Εννέα ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Gender-SMART, θέτοντας ως κύριο στόχο τους να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Το ΤΕΠΑΚ, δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan), το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  • Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων
  • Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης
  • Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Gender SMART μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δημιουργία Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων

H Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο ισότητας φύλων που ετοιμάστηκε από την ομάδα έργου του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου Gender-SMART, αποφάσισε τη δημιουργία Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων. Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσο αφορά στην ισότητα, ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων, ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Δείτε τη σύνθεση της Επιτροπής και τις αρμοδιότητες της εδώ.

Δημιουργία χώρων θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού γάλακτος στο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας το τόσο θεμελιώδες δικαίωμα μητέρας-παιδιού στο θηλασμό, όσο και τα μοναδικά οφέλη του θηλασμού στην υγεία του παιδιού και της μητέρας, στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς τον θηλασμό σ τους χώρους του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Σύγκλητος ενέκρινε πολιτική και τη δημιουργία χώρων θηλασμού ή/και άν τλησης μητρικού γάλακτος στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, θέτοντας τα ελάχιστα απαραίτητα κριτήρια για να καταστεί το ΤΕΠΑΚ εργασιακός χώρος φιλικός προς το θηλασμό και να βοηθήσει τις νέες μητέρες να ξεπεράσουν μερικά από τα εμπόδια στη συνέχισή του. Διαβάστε την εγκεκριμένη πολιτική εδώ.

2020

Γενικά

Η Επιτροπή Ισότητας, που αποτελείται από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθώς και φοιτητή, ιδρύθηκε το 2020. Ένας από τους στόχους της επιτροπής είναι η ενδυνάμωση των γυναικών. Το ΤΕΠΑΚ είχε διορίσει μια ad-hoc συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα των φύλων με βάση το πρόγραμμα Gender Smart Research, που δημιουργήθηκε το 2019 και είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση και υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Το GenderSmart είναι μια συνεργασία μεταξύ επτά ευρωπαίων εταίρων οι οποίοι έθεσαν ως κύριο στόχο να επιτύχουν την ισότητα στο χώρο εργασίας. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ποτέ σε Πανεπιστήμιο στην Κύπρο το οποίο αφορά άμεσα την ισότητα στον χώρο εργασίας. Το ΤΕΠΑΚ δεσμεύτηκε να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Ισότητας των φύλων (Gender Equality Plan), το οποίο βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  1. Την οικοδόμηση κουλτούρας ισότητας των φύλων.
  2. Την ανάπτυξη μέτρων, που στοχεύουν στην ισότιμη υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
  3. Την αναμόρφωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης.
  4. Την ενσωμάτωση του παράγοντα «φύλο» στη χρηματοδότηση, την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

 

Φοιτήτριες/Φοιτητές

H είσοδος στο Πανεπιστήμιο βασίζεται σε εθνική διαδικασία εξέτασης και δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριας Εξετάσεις Πρόσβασης έχουν: Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου και οι κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου.

 

Παροχή προγραμμάτων πρόσβασης γυναικών

Η Επιτροπή Ισότητας στην προσπάθειά της να ενδυναμώσει τις γυναίκες εισήγαγε δύο δράσεις. H πρώτη, αφορά ένα βραβείο για τις γυναίκες (ακαδημαϊκές / διοικητικές) για ανάδειξη των γυναικών του Πανεπιστημίου που συμβάλλουν όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά και έξω από το Πανεπιστήμιο. Αυτό θα ενδυναμώσει το νεότερο προσωπικό και τους φοιτητές.

Η δεύτερη ενέργεια είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων των γυναικών για γυναίκες που θα καθοδηγούν και θα καθοδηγούνται. Η εφοδιαστική για τη βάση δεδομένων έχει προετοιμαστεί και θα ξεκινήσει σύντομα. Φυσικά, υπάρχουν άλλα τρία προγράμματα καθοδήγησης που εκτελούνται ήδη για το σκοπό αυτό.

Θέσπιση βραβείου Γυναικείας Προσωπικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Τετραγωνίζοντας τον Κύκλο», αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου (156η συνεδρία της (14/7/21), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας του Πανεπιστημίου.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Γυναικοκτονία είναι μια πρωτοβουλία έρευνας και υπεράσπισης για την πρόληψη των δολοφονιών γυναικών που σχετίζονται με το φύλο. Το έργο βασίζεται σε δύο θεματικές ενότητες:

1) Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος συλλογής δεδομένων για τη μέτρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκταση της γυναικοκτονίας και την παροχή βασικών πληροφοριών για καλύτερη παρέμβαση και πρόληψη,

2) Διεξαγωγή πανευρωπαϊκών επισκοπήσεων γυναικοκτονίας για τον εντοπισμό κενών στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

 

CA19122 – European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN)

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην Πληροφορική (Πληροφορική, Μηχανική Υπολογιστών, Πληροφορική, ΤΠΕ) σε όλα τα επίπεδα, από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές έως συμμετοχή και ηγεσία στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία.

Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης κόστους είναι η βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στην Πληροφορική μέσω της δημιουργίας και της ενίσχυσης ενός πραγματικά πολυπολιτισμικού ευρωπαϊκού δικτύου ακαδημαϊκών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών στις χώρες, τα ιδρύματα και τις ερευνητικές τους κοινότητες.

 

Καλές Πρακτικές και Δράσεις Επιτροπής Ισότητας

Η Επιτροπή Ισότητας της Γερουσίας έχει ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς και κώδικα για τη σεξουαλική παρενόχληση σε μια προσπάθεια να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φύλων και να αποφευχθούν οι γλωσσικές διακρίσεις.

H ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος καλύπτει τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας, συμπεριληπτικής γλώσσας ή δίκαιης ως προς το φύλο γλώσσας. Σκοπός της ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας είναι να αποφεύγονται επιλογές λέξεων στις οποίες μπορεί να αποδοθεί χαρακτήρας προκατάληψης, διάκρισης ή απαξίωσης, επειδή υπονοούν ότι ένα βιολογικό ή κοινωνικό φύλο είναι ο κανόνας. Η χρήση δίκαιης και συμπεριληπτικής ως προς το φύλο γλώσσας συντελεί στη μείωση των έμφυλων στερεοτύπων, προάγει την κοινωνική αλλαγή και συμβάλλει στην επίτευξη ισότητας των φύλων.

 

Πολιτικές μητρότητας και πατρότητας

Η Σύγκλητος ενέκρινε πολιτική για το θηλασμό για να διευκολύνει το προσωπικό και τους φοιτητές που έχουν γεννήσει πρόσφατα.

Ο μητρικός θηλασμός σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί πρωτογενές δικαίωμα κάθε παιδιού και αποκλειστικό προνόμιο κάθε μητέρας.Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τόσο το θεμελιώδες δικαίωμα μητέρας-παιδιού στο θηλασμό όσο και τα μοναδικά οφέλη του θηλασμού για την υγεία τόσο του παιδιού όσο και της ίδιας της μητέρας, στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς τον μητρικό θηλασμό στο Πανεπιστήμιο.

 

Προγράμματα καθοδήγησης γυναικών

Και τα δύο έργα (FeSTEM & Women Power) στοχεύουν στην καθοδήγηση των μαθητών. Η πλατφόρμα καθοδήγησης του έργου FeSTEM είναι διαθέσιμη εδώ (https://festem.δίκτυο/)

Για το Women Power εδώ (https://weme.cyprusinteractionlab.com/). 

Η Γυναικεία Ενδυνάμωση στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (FeSTEM) στοχεύει στην προώθηση μιας καινοτόμου μεθόδου και παιδαγωγικής που θα επιτρέψει στους μαθητές να χρησιμοποιούν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα για να δημιουργήσουν ουσιαστικά, κοινόχρηστα εκθέματα που θα λειτουργήσουν ως μοντέλα καθοδήγησης για την ενθάρρυνση των κοριτσιών και των γυναικών να παραμείνουν ενεργά στο STEM.