ΦTΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2019

Περιβαλλοντική Πολιτική και EMAS

Από το 2011 δημιουργήθηκε στο ΤΕΠΑΚ η Περιβαλλοντική Πολιτική με την οποία το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Περιβαλλοντική Δήλωση (EMAS) αποσκοπεί στην παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου.

Νέο Κτίριο Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών

Το Νέο Κτίριο Εργαστηρίων του Τμήματος Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ ξεχωρίζει ως ένα έργο ιδιαίτερου χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον έχοντας ελάχιστες ανάγκες σε μηχανική θέρμανση και ψύξη και τεχνητό φωτισμό. Σκοπός η δημιουργία του πρώτου δημόσιου κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,  η οποία θα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από Φωτοβολταικά. Το κτίριο σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με κεντρικό σημείο του σχεδιασμού – χωρικά και βιοκλιματικά –  να αποτελεί το αίθριο, το οποίο καθορίζει την τυπολογία του χώρου και διαμορφώνει το μικροκλίμα στο εσωτερικό. Επιπλέον, η δημιουργία φυτεμένου τοίχου αποτελεί σημαντικό στοιχείο μεταβολής του μικροκλίματος διότι η βλάστηση βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας τη θερμοκρασία και τη υγρασία. Εξωτερικά θα εγκατασταθούν φωλιές πετροχελίδονων. Για περισσότερα εδώ.

Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030.

Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με ηλιακή ενέργεια

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Μηχανικών Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στην εγκατάσταση συστήματος ηλιακού παραβολικού συλλέκτη για παραγωγή ατμού για πρώτη φορά στην βιομηχανία KEAN Soft Drinks Ltd, στοχεύοντας στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα, μείωση της χρήσης ενέργειας γενικά και την ελαχιστοποίηση ρυπογόνων ουσιών από την καύση συμβατικών καυσίμων.

Climate-KIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την ChrysalisLEAP είναι εταίροι του Climate-KIC Cyprus (Climate-KIC) δεσμεύοντας τους να κάνουν την χώρα κόμβο καινοτομίας. Πηγάζουν πολλές δραστηριότητες μέσα από αυτήν την συνεργασία όπως η προσφορά βοήθειας σε τοπικές startups για την εκμηδένιση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την εκμάθηση νέων με σκοπό την δράση για το κλίμα. Δύο αντιπροσωπευτικά προγράμματα αυτά είναι το Climathon και το The Journey.

EASAC – European Academies Science Advisory Council

Το ΤΕΠΑΚ μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Σωτήρη Καλογήρου συμμετέχει στο Energy Program της EASAC το οποίο παρέχει ανεξάρτητες και πρωτοπόρες επιστημονικές αξιολογήσεις και συμβουλές για την ενέργεια και το κλίμα της Ε.Ε.

ΤΕΠΑΚ και 100% Ανανεώσιμη Ενέργεια

Το Sustainable Energy Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επικεντρώνεται σε δράσεις για την χρήση 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Συντονιστής του εργαστηρίου αυτού είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ποικιλία ερευνητικών προγραμμάτων, συζητήσεων και εκδηλώσεων είναι σε συνεχή εξέλιξη και εστιάζουν στις οπτικές του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7.

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων

Το Πανεπιστήμιο μέσω του προγράμματος STRATENERGY: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, είναι στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών. Ήδη αντικαταστάθηκε το παλαιό σύστημα ψύξης/θέρμανσης με καινούργιο νέας τεχνολογίας και μεγαλύτερης απόδοσης.

Με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, το Πανεπιστήμιο είναι στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισής όλων των ιδιόκτητων κτηρίων του.

2020

Γενικά

Στο πανεπιστήμιο υπάρχει εγκεκριμένη πολιτική που διασφαλίσει ότι όλες οι ανακαινίσεις / νέες κατασκευές ακολουθούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Η ανάπτυξη ή ανακαίνιση κτιρίων γίνεται με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και την ελάχιστη χρήση των φυσικών πόρων με βάση τη σχετική νομοθεσία της Κύπρου από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας την οποία ακολουθεί το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο επίσης είναι υποχρεωμένο να αναπτύξει κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κάτι το οποίο το έκανε νωρίτερα από την ημερομηνία που αναφέρεται στη Νομοθεσία

Στα κτήρια γίνονται ενεργειακοί έλεγχοι για τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης όπου προτείνονται προτάσεις για βελτίωση. Είναι μια συνεχής διαδικασία και τα συνημμένα είναι μόνο οι κύριες πληροφορίες.

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίων

Το Πανεπιστήμιο μέσω του προγράμματος STRATENERGY: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια, είναι στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών. Ήδη αντικαταστάθηκε το παλαιό σύστημα ψύξης/θέρμανσης με καινούργιο νέας τεχνολογίας και μεγαλύτερης απόδοσης και είναι στη διαδικασία για ακόμα δύο ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης.

Με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, το Πανεπιστήμιο είναι στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισής όλων των ιδιόκτητων κτηρίων του.

Περιβαλλοντική Πολιτική και EMAS

Από το 2011 δημιουργήθηκε στο ΤΕΠΑΚ η Περιβαλλοντική Πολιτική με την οποία το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Περιβαλλοντική Δήλωση (EMAS) αποσκοπεί στην παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου.

Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030.

ClimateKIC

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την ChrysalisLEAP είναι εταίροι του Climate-KIC Cyprus (Climate-KIC) δεσμεύοντας τους να κάνουν την χώρα κόμβο καινοτομίας. Πηγάζουν πολλές δραστηριότητες μέσα από αυτήν την συνεργασία όπως η προσφορά βοήθειας σε τοπικές startups για την εκμηδένιση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την εκμάθηση νέων με σκοπό την δράση για το κλίμα. Δύο αντιπροσωπευτικά προγράμματα αυτά είναι το Climathon και το The Journey.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής συντονίζει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος της διαδικασίας είναι η ενσωμάτωση συγκεκριμένων και βιώσιμων Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο με σκοπό ο αντίκτυπος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κάθε σύμβασης/προμήθειας/υπηρεσίας να είναι ο ελάχιστος δυνατός στη κάθε περίσταση.

Μέθοδος Αβραάμ

Ο Δρ Αβραάμ Γεωργίου προωθεί ενεργά μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών, την μέθοδο Ενεργειακής Απόδοσης που ονομάζεται “μέθοδος Αβραάμ“. Επίσης, γίνονται πολλαπλά προγράμματα και διαλέξεις, βάσει της μεθόδου αυτής, ανοιχτές στο κοινό για την ενεργειακή απόδοση.

Εργαλείο ENERFUND 

Το εργαλείο ENERFUND στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, παρέχοντας χρήσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους φορείς (χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές αρχές και πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών), οι οποίοι ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Το εργαλείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ENERFUND με συντονιστή έργου τον Δρα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

EASAC – European Academies Science Advisory Council

Το ΤΕΠΑΚ μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Σωτήρη Καλογήρου συμμετέχει στο Energy Program της EASAC το οποίο παρέχει ανεξάρτητες και πρωτοπόρες επιστημονικές αξιολογήσεις και συμβουλές για την ενέργεια και το κλίμα της Ε.Ε.

ΤΕΠΑΚ και 100% Ανανεώσιμη Ενέργεια

Το Sustainable Energy Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επικεντρώνεται σε δράσεις για την χρήση 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Συντονιστής του εργαστηρίου αυτού είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ποικιλία ερευνητικών προγραμμάτων, συζητήσεων και εκδηλώσεων είναι σε συνεχή εξέλιξη και εστιάζουν στις οπτικές του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7.

Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με ηλιακή ενέργεια

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Μηχανικών Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στην εγκατάσταση συστήματος ηλιακού παραβολικού συλλέκτη για παραγωγή ατμού για πρώτη φορά στην βιομηχανία KEAN Soft Drinks Ltd, στοχεύοντας στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα, μείωση της χρήσης ενέργειας γενικά και την ελαχιστοποίηση ρυπογόνων ουσιών από την καύση συμβατικών καυσίμων.